First Round: Networking Basics

I dagens blogginnlegg skal jeg snakke om First Round kurset: Networking Basics. Dette kurset har skal jeg ta, og jeg skal komme med mine tanker om kurset, og hva det omhandler. Videre skal jeg komme med mine tanker underveis, og vurdere hva jeg lærer av kurset. Jeg skal også se på hva hvordan jeg kan skaffe min egen mentor.

Hva går kurset utpå?:
Kurset handler om det å bygge nettverk. Det er en enkel introduksjon til hvordan å bygge nettverk. Det handler om «The Basics» i nettverksbygging. Kurset starter med en introduksjonsvideo som forklarer hvordan mange opplever det med nettverk som overveldende og skummelt. Den snakker videre om at målet med kurset er å få disse overveldende følelsen, og skummelheten bort. De snakker om at kurset gjør ting enkelt, klart og overkommelig for den som ønsker å bygge nettverk. I tillegg til dette så kommer en den som snakker i introduskjonsvideo med en resume om hvordan har hjulpet studenter inn i organisasjoner som Google, LiknedIN, og Barclays. Etter introduksjonsvideoen så er det åtte moduler som er kurset sin ryggrad, og til slutt er det noen bonusmoduler..

Bildet er hentet fra Unsplash.com

Mine tanker underveis:
Når jeg så på introduksjonsvideon så fikk jeg ikke noen spesielle tanker underveis. Jeg så det som det egentlig var, en video som bare kort forklare hva kurset handlet om. Jeg følte at den gjorde en bra jobb på det, men ikke noe mer. Ene tingen jeg fikk en reaksjons på var de sa at kurset var gratis, fordi de mente at en slik ressurs bør være tilgjengelig for alle studenter. Det satt jeg pris på.

Når jeg videre så at det var åtte moduler så tenkte jeg at det ikke var så mye for et kurs, og fikk et inntrykk om at dette kurset var som det ble sagt, ganske «basic», og kanskje ikke så mye i dybden. Den første modulen så likte jeg veldig godt at den som lærere oss kurset brukte et eksempel fra sin egen erfaring, det hjalp meg med å forstå bedre, men også forestille meg hvordan det kan gå for meg! Jeg syntes også det med at han skulle bruke fornavn istedenfor Mr. Til den han snakket med som uvant. Dette er noe som jeg ikke hadde tenkt var normalt. I min kultur skal man omtale andre med respekt, og derfor syntes jeg det var interessant at det var mer profesjonelt og bedre for samtalen å ikke gjøre det.

Jeg syntes at kurset var presentert på en måte som la opp til læring, og gjorde det enklere å kunne komme meg igjennom de ulike modulene. Dette ga meg mer motivasjon mens jeg hold på, og jeg følte ikke det ble for mye å lære. Jeg likte også at de hadde bonusmateriale som gjorde at jeg kunne få mer læring om ting som e-mail hvis jeg ønsket det. Alt i alt ble jeg mer motivert underveis til å fortsette.

Bildet er hentet fra Unsplash.com

Hva har jeg lært:
Jeg lærte mye mer enn det jeg trodde i dette kurset. Det var flere ting som jeg ikke tenkte på som var ting jeg kunne bruke til nettverksbygging. I modul 1 så syntes jeg at de fem kvalitetene var nyttig for meg. Dette var empati, nysgjerrighet, takknemmelighet, relevans og respekt. Disse fem kvalitetene er ikke noe jeg har vurdert som noe som kan hjelpe meg med nettverksbygging. Jeg likte hvordan disse fem kvaliteten kom fram flere ganger opp i de senere modulene også. Nå er jeg klar over det, kan ha mer fokus på slike ting. Jeg likte også at det ble tatt opp at selv om ting ikke føler naturlig i starten, så er det normalt for de fleste.

I modul 2 så lærte jeg så mye mer om LinkedIn enn det jeg trodde var mulig. Jeg hadde allerede en LinkedIn konto, men jeg visste ikke hvor mye mer jeg kan få ut av denne kontoen før denne modulen. Spesielt hvordan bruke søkefiltrene. Jeg visste ikke at det var en måte å søke på LinkedIn. Det gjorde det enklere å søke opp folk som jeg kunne knytte kontakt med som hadde samme interesse som meg, og/eller ander fellestrekk med meg.

Bildet er hentet fra Unsplash.com

Modul 3 likte jeg også ettersom det kanskje som jeg opplevde som det vanskeligste var å sende en melding til andre ukjente. Hvordan skal meldingen være, skriver jeg noe dumt nå? Så jeg følte jeg fikk en bedre forståelse om hvordan jeg skulle sende en melding som treffer den jeg sender til. Eksemplene hjalp meg å få en bedre forståelse på hvordan jeg kan selv gjøre det. Spesielt sjekklisten likte jeg, og syntes den var nyttig, Jeg syntes også det var lærerikt at de forklarte forskjellen mellom LinkedIn meldinger og e-mail meldinger.

Modul 4 hadde jeg ikke noe innsikt i på forhånd. Jeg hadde null anelse om hvordan man skulle koordinere en samtale på, og null erfaring på det. Så alt jeg fikk av informasjon her var lærerikt på for meg. Jeg syntes melding eksemplene var utrolig nyttig for meg, og at jeg forsto det han prøvde å lære meg bedre. Jeg følte meg trygger på å koordinere en samtale etter å ha litt opplæring om det fra denne modulen

Modul 5 bygde videre på det med samtale, og hvordan å navigere seg igjennom en samtale. Jeg fikk lærdom de fire fasene, og overganger i samtalene. Dette er igjen ting jeg ikke har tenkt på i det hele tatt. Dette gir meg mer ferdigheter når jeg skal navigere en samtale, og det er noe som jeg tar med videre. Eksemplet som ble brukt om hvordan det er viktig at du virkelig forteller hvem du er når du fører en samtale så det ikke blir ukomfortabelt.

Modul 6 bidro til meg å vite hvordan jeg kunne sortere egen informasjon i relevante kategorier. Det gjorde det enklere for meg å presentere meg til et publikum. Jeg har ikke tenkt på viktigheten at man fortelle sin historie på en måte som holder den du snakker til interessert og aktiv i det du sier. Fokus på lengde også var noe jeg lærte om. Å vite at du ikke må gå for langt over tiden så den du snakker til blir uinteressert.

Modul 7 fokuserte på det å gjøre forberedelse på forhånd. Ting som å fokusere på LinkedIn profilen til du skal snakke med, søke dem opp på google, og sjekke YouTube videoer om dem. Dette er ting jeg har hatt litt erfaring med før, og tenkte før denne modulen er normalt, men det var godt å få at å gjøre noe sånt er lurt. Å notere likheter man kan ha, og ulikheter med den man møter var et bra tips jeg fikk ut av denne modulen.

Bildet er hentet fra Unsplash.com

Modul 8 handlet om å bygge forhold som varer over tid, og verdien av det. Dette var meget interessant ettersom det har vært mye snakk om å knytte kontakter, men ikke hvordan man skal gå videre etter man har knyttet kontakt med noen. Jeg likte at han kom med tips som å gi takknemlighets notater, og spesielt i denne modulen likte eksemplene han hadde fra andre personer angående tema. Det bidro til bedre forståelse for meg. Jeg lærte å bedre bygge videre på et forhold men en mentor i denne modulen.

Mentor – mine tanker:
Jeg har ikke ennå funnet en mentor, men jeg tror det jeg har lært i dette kurset vil hjelpe meg å knytte kontakt med andre potensielle mentorer. Derimot ser jeg på dette kurset som nå som har forberedt meg, og gjort meg mer klar for å få en mentor. Når jeg søker nå, så vil jeg ta i bruk alle disse ferdighetene, og tipsene jeg har fått, og dette vil forhåpentligvis hjelpe meg med å komme i gang med dette.      

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.