Bergans – bÆREKRAFT

I dagens blogginnlegg skal vi se på hvordan bærekraft er integrert i virksomheten Bergans. Bærekraft har blitt viktigere og viktigere for verden, og vi ser flere virksomheter integrere dette hos dem. Nå skal jeg ta et blikk inn Bergans fra «utsiden», og prøve å vurdere hvordan de har integrert bærekraft hos dem.

Bergans sin hjemmeside:

Hvis man besøker Bergans sine hjemmesider så vil man finne en egen seksjon som er dedikert for bærekraft. Dette gir meg et godt inntrykk over at Bergans har et forhold til bærekraft. Det er ikke nødvendigvis alle steder man finner en egen seksjon for dette. Så dette var et positivt tegn. Går man mer inn på nettsiden deres og spesifikt denne Bærekraftige seksjonen så finner man mye mer omfattende informasjon om hvordan Bergans bidrar til Bærekraft. Dette fortsetter med å gi inntrykket om at Bergans har en stor integrasjon av Bærekraft.

Bærekraft er viktig for Bergans. Bildet er tatt fra Unsplash.com, og er tatt av Cherie Birkner

En av de tingene som trekkes fram er produktene til Bergans. Her snakker de mye om det som er produktdesign, og valg av materialer. Der kommer det fram av alt de gjør med produktene sine har bærekraft i fokus. Så dette forsterker jo inntrykket om at Bergans har bærekraft i tankene. Bergans snakker også om flere ting på nettsidene deres om ting som har bærekraft i fokus. Dette er ting som at de ønsker å resirkulere produkter, og at det har den oppfatning om at man kan gjenvinne eksisterende produkter. De mener dette er en fin måte å støtte miljøet, og oppholde bærekraften.

Når jeg ser alt av dette på Bergans sine sider så gir det en følelse om at Bærekraft er noe Bergans tar alvorlig. Dette er utrolig positivt. Mange virksomheter har først nylig begynt å implementere bærekraft inn sin virksomhet, men Bergans virker å være en av de fremste på dette. De har ikke bære bærekraft implantert, men det er en del av forretningsmodellen deres, og belyser en del av identiteten til Bergans.

Mine tanker om Bergans og Bærekraft:

Jeg er veldig positiv til Bergans sin tilnærming mot Bærekraft. De viser stor interesse for det, og har en bra tilnærming mot det. Dette syntes jeg er utrolig bra. Når Bergan selger for eksempel turutstyr så tenker jeg det er naturlig at det også er med i samtalen om å verne miljøet. Det ville vært veldig rart hvis det ikke bidro med sin del for det. Som en potensiell kunde hos Bergans gir det meg at ekstra insentiv for å handle hos dem. Det er mer sannsynlig at jeg vil velge dem ovenfor en konkurrent når de er så dyktige på Bærekraft.

Oppsummering:

Etter å ha vurdert Bergans uten å gå altfor inn i dybden til virksomheten så er det ganske lett å se at de har Bærekraft integrert hos seg selv. I en ganske så stor grad har de vist interesse for Bærekraft, og de ønsker at deres holdning mot dette skal reflektere virksomheten deres. Dette er lovende for framtiden til Bergans i henhold til Bærekraft. Jeg håper og tror de vil fortsette denne gode trenden de har hatt med bærekraft hittil.

Kildeliste:

  • Bergans.no, Informasjon, lesedato: 14.03.2020, https://www.bergans.com/no
  • Bergans.no, Informasjon, lesedato: 15.03.2020, https://www.bergans.com/no/baerekraft

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *