FN – Bærekraftige mål

I dagens innlegg skal vi kort gå inn FNs sin bærekraftige mål, og se på hvilken som er mest relevant for bransjen Bergans er i. Grunnen til at det er Bergans vi skal gå inn i, er at dette er en virksomhet som jeg skal undersøke mer til eksamen. Derfor er det naturlig at jeg tar utganspunktet i dem her. Vi skal se på hvorfor de kan være relevante, og se fordelene ved disse bærekraftige målene.

Hva er FN sine bærekraftmål?

FN sine bærekraftige mål er mål som skal eliminere problemer man finner i verden i dag. Dette er ting som sult, fattigdom, forurensing. Disse målene består av 17 hovedmål, som alle har delmål under seg. Totalt utgjør det 169 delmål. Målet er at man skal kunne oppfylle disse målene innen 2030. Det er utrolige optimistiske mål, og det er ikke en garanti for at man vil klare alle disse målene.

Hvilke er mest relevant, og hvorfor?

To av disse målene som jeg vil si er veldig relevante for Bergans er nr 13 og nr 15. Stoppe klimaendringene, og livet på land. Dette mener jeg er veldig relevante fordi de påvirker ting som bransjen omhandler. Eksempel er livet på land. Mange som driver med friluftsliv liker naturen, og skogen. Naturligvis da er det mulig at de også bryr seg om denne skogen. Derfor vil det naturligvis bry seg om dem de handler hos har noe som helst standpunkt mot et slikt mål.

Det handler om ting som samfunnsansvar, men også at man støtter saker som målgruppen man når ut til med sine produkter mest sannsynlig bryr seg om. Klimaendringer ser jeg også som veldig relevant fordi det påvirker hele verden. Dermed er det naturlig at det blir relevant for Bergans også. I dagens verden så blir kjøperen bare mer og mer klar over ting, informasjon kan lett finnes, og kundene er mer bestemt om hvor de kjøper ting. Samtidig blir miljøet mer og mer viktig for mange, og derfor er disse målene utrolige relevant for Bergans.

En annen som jeg vil trekke fram som også kan være relevant er den som er nr.8, anstendig arbeid og økonomisk vekst. Hvis den økonomiske veksten er bra, så vil det betjene de fleste. Flere potensielle kunder, men også bedre egenkapital for Bergans. Inflasjon må selvfølgelig regnes med som en faktor, men på et generelt område så vil det gagne Bergans og mange andre bransjer. Eksempel: Kunde får kjøpekraft, kunde handler hos Bergans.

For å oppsummere så er disse bærekraftige målene utrolig viktig for verden på en generell basis. Men de vi snakket om ovenfor er nok de som er mest relevante for Bergans, og kan potensielt påvirke dem i to forskjellige forstandere, positivt eller negativ. Å ikke delta og bidra mot disse målene kan gi store konsekvenser for bedrifter som Bergans, men hvis man bidrar så kan det gi positive gevinster som man ikke kan oppnå på andre måter. Derfor er disse målene så viktige, og så hvis man ser på et menneskelig perspektiv, så skal disse målene gjøre verden, og planeten vi lever i bedre enn det den er nå.

Kilder:

  • Norad.no, dette er FNs bærekraftsmål, lesedato: 11.Februar 2021, https://www.norad.no/om-bistand/dette-er-fns-barekraftsmal/

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.