Refleksjonsinnlegg – Digital Markedsføring Del 1:

I dag omhandler innlegget mitt om min egen læring i emnet Digital Markedsføring. Emnet er delt opp i fire bolker, og i dag skal jeg reflektere over hvordan jeg opplevde den første av disse fire bolkene. Jeg skal også drøfte konsekvensene av det jeg har lært, og hvordan det vil muligens påvirke meg selv, men …
Fortsett å lese Refleksjonsinnlegg – Digital Markedsføring Del 1: