Filterbobler og Ekkokamre

I tiden som internett har utviklet seg har vi fått ting som filterbobler, og ekkokamre. I dag skal vi ta en nærmere titt på disse fenomenene. Jeg skal se på hva dette er, hvordan det oppstår, og se på potensielle utfordringer for samfunnet av disse. Jeg skal se på positive sider, men hovedfokuset vil være de negative konsekvensene det har for samfunnet. For å oppsummere skal jeg komme med mine egne tanker om disse fenomenene.

Hva er filterbobler?:

Ifølge Arne Krokan sin bok Nettverksøkonomi så er filterbobler en måte for å filtrere søkemotoren slik at den blir rettet mot den som søker. Ut ifra hva du har tidligere søkt etter, lest, og brukt tid på vil bli tatt inn, og dermed lager man tilpasset reklame for deg. Et godt eksempel boka til Krokan har er at hvis man har søkt på politiske spørsmål, og har mest tid innenfor en konservativ vinkling så vil du i senere tid få mer av dette. Det er på denne måten denne filterboblen fungerer. (Arne Krokan, s.291)

Hentet fra Unsplash.

Hva er ekkokamre?

Ekkokamre er noe som brukes når man har informasjon, ideer eller oppfatning som blir gjort sterkere og tydeligere innenfor et avgrenset område. Disse typene forsterkes, og repeteres gjennom dette avgrensende området. Her ser man litt hvordan filterbobler og ekkokamre henger på en måte sammen. Man har filterboblene som filtrerer, og avgrenser. Så har man ekkokamrene som er hvor man har, og blir kommunisert disse ideene eller oppfatningene i disse avgrensede områdene.

Jeg antar ekko i ekkokamre kommer ved at man repeterer informasjon i det avgrensede område som et «ekko». Hentet fra unsplash.

Hvordan oppstår disse?

Filterbobler oppstår når man er på nettsider, og algoritmer tar inn informasjon om hva du gjør på disse sidene, og dermed filtrerer og avgrenser med hensikt for å fremheve det som er best for deg. Ekkokamrene oppstår jo som en del av filtreringen og avgrensingen til bobla. Dette blir området inne filterboblen. Uten filterboblen så finner man ikke et ekkokammer. De fungerer som et lag, som jobber sammen for å utføre sine hensikter. Uten filterboblen så finnes ikke ekkokamre.

Konsekvensen av disse i samfunnet

Jeg vil si at man har flere positive og negative sider av filterboblen og ekkokamre. Hvis man ser på det positive innenfor markedsføring så er det jo ganske nyttig at man kan filtrere det som ikke er rett for kunden, og heller rette det som er mer passende mot kunden. På denne måten er det større sjanse for at man treffer med markedsføringen sin, og dette vil hjelpe bedrifter med å oppnå sine mål bak markedsføringen.

Samtidig er det også noen negative sider. Hvis man for eksempel skal markedsføre for å tiltrekke seg nye kunder kan man få et problem her. Hvis man filtrer slik at man retter ting mot brukerens interesser så blir det vanskelig å få det rettet mot nye kunder. Dette er jo fordi denne filterboblen da filtrer det vekk, og dermed vil man ikke nå disse brukerne på grunn av disse filtrene.

Men disse fenomenene påvirker ikke bare markedsføringen. Hvis man ser på for eksempel politikk så nevnte jeg et ganske bra eksempel fra boka til Arne Krokan tidligere. Hvis man er mye inne på artikler som har en konservativ vinkling, så vil man senere motta mer om dette. Dette kan føre til at personer blir feilinformert, og ikke får all informasjonen man trenger for å ta det rette avgjørelsene. Man kan komme i en situasjon der informasjon som er viktig for brukeren for eksempel innenfor politikk blir filtrert vekk. Dermed kan det hende at brukeren tar en avgjørelse som ikke de ville gjort med all informasjon tilstede.

Når man blir satt i en situasjon der man får disse ekkokamrene, så kan det gjøre at folk blir påvirket av å ikke begge sider av saken. Man kan bli låst bort i sin egne boble, og dette kan ha negative påvirkninger på samfunnet. Man kan få konflikter, og ting kan bli presentert feil når det gjelder for eksempel nyheter. Det finnes mye skremselspropaganda som blir spredt rundt om på internett, og med disse filterboblene der ting kan bli avgrenset, og så forsterket denne propagandaen gjennom ekkokamrene. Man kan bli veldig isolert i denne filterboblen, og dette kan ha påvirkning på ting som kultur og ideologier.

Samfunnet kan bli påvirket i stor grad av disse to fenomenene, Bildet er hentet fra Unsplash

Mine tanker om disse fenomenene:

Jeg ser virkelig fordelene av disse filterboblene og ekkokamrene. Det har mange positive sider, men jeg er mer bekymret for de negative sidene de kan ha. Det er ganske tydelig at den verden vi lever i så er det mye forskjellige saker og meninger om ting. For eksempel i 2020 så har vi hatt ting som Black Lives Matter. Jeg tenker at det er viktig at vi mennesker for all informasjon som gjelder slike ting. På denne måten kan vi selv ta et velinformert valg om disse sakene, eller andre saker som for eksempel valg. Hvis man ikke har alt informasjon så frykter jeg at samfunnet kan lide negativt av dette. Hvor store konsekvensene blir er vanskelig å vite, men jeg ser på det som en potensiell negativ konsekvens for samfunnet. Jeg syntes også det er litt skummelt at det ut ifra algoritmer skal bli lagd en profil av meg. Jeg skjønner hensikten bak det, men syntes det er skumle greier. Hvordan kan jeg virkelig vite at denne informasjonen blir brukt til det som blir påstått? Kan det være andre ting det brukes til? Det er ting jeg syntes er skummelt med slike ting, og jeg vil nok tro jeg ikke er den eneste.

Kilder:

  • Krokan, Arne, 2019, «Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo. Cappelen Damm Akademisk
  • NDLA.n, lesedato: 26.Januar 2021: https://ndla.no/nb/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573?filters=urn%3Afilter%3A94dfe81f-9e11-45fc-ab5a-fba63784d48e&fbclid=IwAR3bBlI9gH-pPFeqbFELdmhfQEzxW5OnnI-8j_uSsTxBwp5-ntYIUn4BtFA
  • NDLA.no, lesedato: 26.Januar 2021: https://ndla.no/nb/subject:14/topic:1:185993/resource:1:107782?filters=urn:filter:80f10045-2faa-4f6f-be0f-4c7ec9618186

Én kommentar til «Filterbobler og Ekkokamre»

  1. Hei Ajay!

    Fint innlegg 🙂 Du drøfter godt og har god struktur på innlegget. Du starter med å forklare hva ekkokammer og filterbobler er før du går videre på å drøfte de med eksempler. Flott at du også har med bilder denne gangen, fortsett med dette! Du henviser også til kilder – flott!

    Som sagt, så er det flott at du har henvist til kilder når du drar opp eksempler. Det har du gjort med Arne sine politiske eksempler. Vis gjerne til kilder for Black Lives Matter også, og konkretiser det gjerne mer ved å utdype dette eksemplet noe ytterligere. Hva mener du med «ting», og hvordan er akkurat denne bevegelsen knyttet opp til konsekvenser av filterbobler og ekkokamre? Vær presis 🙂

    Godt skrevet 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.